Selasa, 06 Mei 2008

5. Masa depan alam semesta : Perspektif Al-Quran.

Alam semesta ditinjau dari perspektif sains dan Al-quran cukup menarik untuk ditelaah. Tulisan ini terdiri dari 5 rangkaian tulisan yang saling berhubungan dan sinambung, yaitu :
(1) pengantar.
(2) sejarah alam semesta menurut perspektif sains,
(3) masa depan alam semesta menurut perspektif sains,
(4) sejarah alam semesta dalam perspektif Al-quran dan
(5)
masa depan alam semesta menurut perspektif Al-quran (bagian ini sedang anda buka sekaran),


Ekspansi alam semesta akan berakhir dan berbalik menuju singularity, meledak dan kiamat.

[QS Al-Anbiyaa’ (21):104] (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran - lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.

[Quran, Surah Az-Zumar (39):67] Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya1317. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (1317: Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah dan hanya Dialah yang berkuasa pada hari kiamat).

[69:13-15] Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup1508,( 1508: Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.), dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamnat,

Tidak seperti yang diperkirakan manusia selama ini, ternyata beradasarkan hasil rekaman/potret teleskop Hubble, suatu bintang dilahirkan dan hidup sampai satu masa tertentu (milaran tahun) kemudian mati. Bintang yang mendekati kematiannya (disebut supernova) pada saat "kematian"nya ditandai dengan satu ledakan hebat. Video di bawah ini adalah ledakan satu supernova yang direkam dengan baik oleh teleskop Hubble. Alam semesta kita akan berakhir (kiamat) seperti ledakan supernova ini.

Setelah singularity (kiamat?) akan dibuat kembali alam semesta baru seperti alam semesta semula (ada big bang kedua ?).

[QS Al-Anbiyaa’ (21):104] (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran - lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.

[QS An-Naazi’at (79):6] (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam.


Alam semesta kedua (akhirat) kekal selamanya.

[QS Al-Mu’min (40):39] Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

[QS Al Maidah (5):119] Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang ber manfa'at bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalam nya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya457. Itulah keberuntungan yang paling besar".


Alam semesta kedua (akhirat) sama dengan alam semesta sekarang (ada langit dan bumi dan sifat-sifat bumi).

[QS.Huud (11):108] Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.

[(7):25] Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan”.

[QS Al-Baqarah (2):25] Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya32.(32: Keni'matan di syurga itu adalah keni'matan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani).

Gambar di bawah ini adalah model alam semesta (sejarah dan masa depan) menurut perspektif Al-quran.Tidak ada komentar: